กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

กำหนดการนำเสนอผลงานรอบที่สอง NSC 2108

การตรวจพิจารณาผลงาน ระดับภูมิภาค โดยทุกโครงการต้องมานำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ

 


ภูมิภาควันที่/เวลาสถานที่

ภาคใต้
[มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


ภาคเหนือ
[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ ศูนย์การค้าพันธ์ทิพย์พลาซ่า ถนนช้างคลาน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
[สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ (อาคารหอสมุดกลาง)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


ภาคตะวันออก
[มหาวิทยาลัยบูรพา]
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ ชั้น 11 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ
(อาคารใหม่) มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี


ภาคตะวันตก
[มหาวิทยาลัยศิลปากร]
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม


ภาคกลาง
[สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ณ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


เกณฑ์การตัดสินรอบนำเสนอผลงาน:
          80-100 คะแนน => ได้ทุนรอบ 2 (จำนวน 9,000 บาท) และเข้ารอบชิงชนะเลิศ
          60-79 คะแนน   => ได้ทุนรอบ 2 (จำนวน 9,000 บาท)
          20-59 คะแนน   => ไม่ผ่านเข้ารอบ และไม่ได้ทุนรอบ 2
          1-19 คะแนน     => ไม่ผ่านเข้ารอบ และต้องคืนทุนรอบแรก (3,000 บาท)

ประกาศผล: ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น.

รอบชิงชนะเลิศ: กำหนดจัดภายในงาน "มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17: IT 2018" ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ