กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

กำหนดการของการแข่งขัน

  1 กรกฎาคม 2561

เปิดรับข้อเสนอโครงการ (รอบแรก: รอบข้อเสนอโครงการ)1 สิงหาคม - 1 ตุลาคม 2561
ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณา (รอบแรก: รอบข้อเสนอโครงการ)22 ตุลาคม 2561
ระยะเวลาพัฒนาซอฟต์แวร์23 ตุลาคม 2561 - 22 มกราคม 2562
ทำสัญญาและพิธีมอบทุนพฤศจิกายน 2561
กำหนดส่งมอบผลงาน (รอบสอง: รอบนำเสนอผลงาน)23 มกราคม 2562
ประกาศผลโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนรอบสอง และโครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ15 กุมภาพันธ์ 2562
การประกวดรอบชิงชนะเลิศมีนาคม 2562
รับถ้วยพระราชทานมีนาคม 2562