กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน GENA
โปรดแจ้งชื่อโครงการ ชื่อหัวหน้าโครงการ รหัสโครงการ และพาสเวิร์ดที่ได้รับ
ชื่อศูนย์ประสานงานที่สังกัด ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งมาที่

กำหนดการรอบชิงชนะเลิศ

กำหนดการรอบชิงชนะเลิศ
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21
(The Twenty-First National Software Contest: NSC 2019)
ภายในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18
ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น ๓ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานครวันที่ 12 มีนาคม 2562
เวลา 17.00 – 20.00 น.     ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ และโปรแกรม และจัดบอร์ดแสดงผลงาน
เวลา 17.00 – 20.00 น.     ส่งมอบบูธแสดงผลงาน ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และ CD ผลงาน

วันที่ 13 มีนาคม 2562
เวลา 07.30 – 08.30 น      ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และ CD ผลงาน (ต่อ)
เวลา 08.00 – 09.00 น.     ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน และคณะกรรมการตัดสินผลงาน
เวลา 09.00 – 19.00 น.     ผู้เข้าแข่งขันประจำอยู่ที่บูธ เพื่อนำเสนอผลงานโครงการ NSC 2019
เวลา 09.00 – 10.00 น.     ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนน
เวลา 10.00 – 12.00 น.     คณะกรรมการตรวจผลงาน และสัมภาษณ์โครงการ
เวลา 12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 17.00 น.     คณะกรรมการตรวจผลงาน และสัมภาษณ์โครงการ (ต่อ)
เวลา 14.00 – 16.30 น.     พิธีเปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18
เวลา 17.00 – 19.00 น.     คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตัดสิน

วันที่ 14 มีนาคม 2562
เวลา 08.00 – 09.00 น.     ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
เวลา 09.00 – 19.00 น      เปิดแสดงผลงานโครงการ NSC 2019 สำหรับผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมผลงาน


วันที่ 15 มีนาคม 2562
เวลา 08.00 – 09.00 น.     ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
เวลา 09.00 – 15.30 น      เปิดแสดงผลงานโครงการ NSC 2018 สำหรับผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมผลงาน
เวลา 14.00 – 18.30 น.     ประกาศผล และพิธีมอบรางวัล
                                  พิธีปิดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18

หมายเหตุ: คณะกรรมการอาจจะลงตรวจผลงานและสัมภาษณ์ข้อมูลโครงการเพิ่มเติมในทุกช่วงเวลาของ
               การจัดแสดงผลงาน ดังนั้น ผู้เข้าแข่งขันจะต้องประจำที่บูธแสดงผลงานตลอดช่วงเวลาทั้ง 3 วันในการจัดแสดงผลงาน