สถานที่พักที่ศูนย์ฯ จัดเตรียมไว้ให้ สำหรับผู้เข้าแข่งขันและอาจารย์ที่ปรึกษา


ชื่อ
:
โรงแรมสินสิริ รีสอร์ท
ที่ตั้ง : 93/1 หมู่ 7 ถนนปัญญา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 02-509-3365
ห้องพัก : พัก 2-3 ท่าน/ห้อง/คืน (ศูนย์ฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดให้ตามความเหมาะสม)
รายชื่อผู้เข้าพัก : ประกาศรายชื่อผู้เข้าพักพร้อมรายละเอียด ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2554 เวลา 15.30 .
                    (
ทาง website เท่านั้น) และศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทุกกรณี ตามความเหมาะสม
แผนที่ : Map

หมายเหตุ: ทางโรงแรมกำหนดให้สามารถเข้าเช็คอินได้ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ของวันที่ 31 ม.ค. 2554 เป็นต้นไป