เกณฑ์การให้คะแนน

1. น้ำหนักคะแนนจากโจทย์แต่ละส่วน

รายการ

สัดส่วนคะแนน

1.1 ระบบรวม

แบ่งออกเป็น

1.1.1. ความสมบูรณ์ของโครงการ 20% แบ่งเป็น

- ระบบบังคับ 10% ดังนี้

1. ระบบแสงสว่าง

 1.  
  1. ตั้งเวลาเปิด-ปิด (Real time clock) 2.5%

  2. เปิด-ปิด ไฟตามความสว่าง 2.5%

2. ระบบรักษาความปลอดภัย

 1.  
  1. ระบบเข้าบ้านตรวจสอบด้วยรหัส 4-8 ตัว คุณสมบัติ จำและเปลี่ยนรหัสได้เมื่อปิดไฟ 2.5%

  2. ระบบตรวจสอบการเปิด-ปิดประตู หน้าต่าง 2.5%

 2. -ระบบที่นอกเหนือจากระบบบังคับ 7% มีสัดส่วนคะแนน

 3. - ตรงตามแนวคิด 1.5%

 4. - ทำงานได้ถูกต้อง 2%

 5. - ความซับซ้อนของระบบ 2%

 6. - จำนวน Feature ที่เพิ่มเข้ามา 1.5%

  -โมเดล 3% มีสัดส่วนคะแนน

 7. - ความสวยงาม 1%

 8. - เป็น model ที่สามารถสาธิตได้ครบทุกแนวคิด 2%

   1.1.2ภาพรวมของทั้งระบบบ้านอัจฉริยะ 10%

   - ความคิดสร้างสรรค์ 2%

   - ความสะดวกสบาย 0.5%

   - ความปลอดภัย 2%

   - ประหยัดพลังงาน 1.5%

   - ความซับซ้อนของระบบ 1.5%

   - จำนวน Feature ที่ระบบมี 2.5%

30 %

1.2 บอร์ดควบคุม

แบ่งออกเป็น

 • ฮาร์ดแวร์ 25 %

 • ซอฟท์แวร์ 15%

40 %

1.3 ทฤษฎี

10 %

1.4 การนำเสนอผลงาน

10 %

1.5 คะแนนพิเศษอื่น ๆ

แบ่งออกเป็น

 • ตรงเวลา 2%

 • รักษาความสะอาดเรียบร้อย 2%

 • ความปลอดภัย 2%

 • ตอบคำถามพิธีกร 4%

10 %หมายเหตุ: เกณฑ์การให้คะแนนข้อ 6.1.5 จะเป็นคะแนนอิงกลุ่ม คือคะแนนของทีมที่ได้สูงสุดคิดเป็น 100% ส่วนเปอร์เซ็นต์คะแนนของทีมที่มีคะแนนต่ำลงมาคิดจาก


2. เกณฑ์การหักคะแนนกรณีพิเศษ

รายการ

คะแนน

2.1 อุปกรณ์เสียหายระหว่างการแข่งขัน

 

- R, C, Socket

-100 คะแนน/ชิ้น

- RTC, RS232

-200 คะแนน/ชิ้น

- MCU

-300 คะแนน/ชิ้น

2.2 ขอคำแนะนำด้านเทคนิคจากกรรมการ

-200 คะแนน/ครั้ง