YSC13

เด็กไทยไม่แพ้ใครในโลก!!! คว้าสุดยอดรางวัลใหญ่จากเวทีการแข่งขันโครงงานทางวิทยาศาสตร์ระดับโลก Intel ISEF 2011

          เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 ณ Los Angeles, California, USA ตลอดระยะเวลากว่า 1 สัปดาห์ของการแข่งขันประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก Intel International Science and Engineering Fair หรือ Intel ISEF 2011 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-13 พฤษภาคม 2554 ณ Los Angeles Convention Center, Los Angeles, California, USA ซึ่งในปีนี้ถือได้ว่าเป็นการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ที่ได้รวบรวมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จำนวนกว่า 1,545 คน จาก 65 ประเทศทั่วโลก โดยมีเงินรางวัลมูลค่าสูงถึง 4 ล้านเหรียญสหรัฐ         

เยาวชนไทยคว้ารางวัลจากเวทีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ I-SWEEEP

         เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2554 เยาวชนไทยคว้ารางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และรางวัลพิเศษด้านเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากเวทีการประกวดโครง งานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ The 4th International Sustainable World (Energy, Engineering, and Environment) Project Olympiad (I-SWEEEP) 2011 ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองฮูสตัน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2554

        ผลงานที่ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง และรางวัลพิเศษ NAC Environmental-Friendly Technology Award เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททีม สาขาสิ่งแวดล้อม เรื่อง พลาสติกจากเกล็ดปลา (Bio-based Packaging Plastics  from Fish Scale) พัฒนาโดย นายพรวสุ พงศ์ธีระวรรณ นางสาวธัญพิชชา พงศ์ชัยไพบูลย์ และนางสาวอารดา สังขนิตย์ จากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ และนางสุวารี พงศ์ธีระวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
        โครงงานดังกล่าว ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition: YSC 2011) ของเนคเทคและได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงาน I-SWEEEP 2011

        นอกจากนี้ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การออกแบบระบบควบคุมการปลูกพืชในโรงเรือนด้วย Arduino พัฒนาโดย นายกิตติ์ธเนศ  ธนะรุ่งโรจน์ทวี นายฉัตรชัย จันทะศิลา และนายอภิสิทธิ์  รังสิมาวงศ์ จากโรงเรียนกันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมีนางจตุพร พรเกียรติคุณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน I-SWEEEP 2011 และคว้ารางวัล 1 เหรียญเงินจากเวทีดังกล่าว

ผู้ชนะเลิศโครงการ YSC13 เข้าเฝ้าถวายรายงานงาน ภายในงาน NAC2011

 

          น้องๆ YSC13 ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันในเวที Intel ISEF 2011 และ I-SWEEEP 2011 ประจำปี 2554 นี้ ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายรายงานผลงาน แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2554 (NAC 2011) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
   
โดยน้องๆ ที่ร่วมถวายรายงาน ดังรายชื่อ และผลงานดังนี้

ข้อมูลจำเป็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโครงการ YSC13

 ประกาศ! ประกาศ! มาแล้วครับ สำหรับรายละเอียดและข้อมูลจำเป็นต่างๆ ในการเตรียมตัวเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ในสองหัวข้อใหญ่ๆ คือ คู่มือการเตรียมตัวรอบชิงชนะเลิศ และประกาศผลทุนรอบสอง
"การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13 : YSC 2011"
และเข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนความรู้เชิงประสบการณ์และแลกเปลียนเรียนรู้ ภายใต้โครงการ “เด็กหัวใส ฉลาดใช้ไอซีที”
กับมูลนิธิสยามกัมมาจล ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศอย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดกันนะครับ
หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามมายังเจ้าหน้าที่ของเนคเทคได้ในวันและเวลาทำการครับผม
**** แล้วพบกันในวันจัดงานนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ ****

ประกาศแล้วครับ สำหรับผลการพิจารณาคัดเลือกโครงงาน YSC13 เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

ในที่สุดผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้เข้าแข่งขันโครงการ
"การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13 : YSC 2011"
เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก็ประกาศแล้วครับ โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถตรวจสอบรายชื่อโครงงานของท่านว่าได้รับการพิจารณาคัดเลือก
เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหรือไม่ ได้ที่ Reports>ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ ทั้งนี้ ขอให้ผู้พัฒนาโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา
ของโครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ติดตามรายละเอียด ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับการเตรียมตัวในรอบชิงชนะเลิศ
ได้ทางเว็บไซต์นี้ด้วยครับ แล้วพบกันในวันจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศครับ