ประกาศผลรายชื่อโครงงานที่ได้รับทุนรอบสอง

  โครงงานที่ผ่านการพิจารณา รอบสอง ภาคกลาง

   [Download]

  โครงงานที่ผ่านการพิจารณา รอบสอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

   [Download]

  โครงงานที่ผ่านการพิจารณา รอบสอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

   [Download]

  โครงงานที่ผ่านการพิจารณา รอบสอง ภาคเหนือ

   [Download]

  โครงงานที่ผ่านการพิจารณา รอบสอง ภาคใต้

   [Download]


หมายเหตุ: ผลการพิจารณาตัดสินของขณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด