กำหนดการรับสมัคร

        • รับข้อเสนอโครงงาน (Proposal) มิถุนายน-20 สิงหาคม 2553
        • ประกาศรับข้อเสนอโครงงานที่ได้รับทุน 20 กันยายน 2553
        • ทำสัญญาและมอบทุน กันยายน-ตุลาคม 2553
        • จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ตุลาคม 2553
        • กำหนดส่งมอบผลงาน 4 มกราคม 2554
        • ประกาศผลโครงงานที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ 24 มกราคม 2554
        • การประกวดรอบชิงชนะเลิศ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2554
        • การประกวดแข่งขันในงาน Intel ISEF 10-15 พฤษภาคม 2554